Penjamin Tambahan

Artikel ini menghuraikan soalan-soalan biasa berkenaan penambahan penjamin tambahan

L
Written by Lawrence Lim
Updated over a week ago
 1. Mengapa saya memerlukan penjamin tambahan?

  • Dengan menambah penjamin peribadi, ia akan membantu kami menilai permohonan anda dengan lebih baik.

 2. Siapakah yang layak menjadi penjamin tambahan?

  • Penjamin perlu mempunyai rekod pembayaran yang konsisten dan berterusan selama sekurang-kurangnya 6 bulan (contohnya: kad kredit, pinjaman perumahan) bagi menyokong permohonan anda.

 3. Apakah maklumat dan dokumen yang diperlukan daripada penjamin tambahan?

  • Kami memerlukan maklumat seperti berikut:

  1. Nama

  2. Nombor Kad Pengenalan (NRIC)

  3. Nombor telefon

  4. Alamat e-mel

  5. Alamat kediaman

  6. Hubungan dengan pemohon

  7. Foto IC (depan dan belakang)

  8. Borang penyerahan yang lengkap

 4. Bagaimana saya boleh memberikan maklumat dan dokumen untuk penjamin tambahan?

  • Kami akan menghantar WhatsApp kepada anda yang mengandungi pautan dan ID rujukan unik. Penjamin hanya perlu mengklik pada pautan yang disediakan, yang akan mengarahkan mereka ke borang penyerahan.

  • Dengan mengikuti arahan dalam borang, penjamin boleh memberikan semua butiran yang diperlukan serta memuat naik dokumen yang diperlukan.

 5. Bolehkah individu yang berkaitan dengan perniagaan menjadi penjamin peribadi tambahan?

  • Tidak, penjamin peribadi tambahan mestilah seseorang selain daripada individu yang berkaitan dengan perniagaan. Ini bermakna individu seperti pengarah syarikat, rakan kongsi perniagaan dan pemegang saham yang berkaitan dengan perniagaan pemohon tidak dapat memenuhi peranan sebagai penjamin peribadi.

 6. Adakah menjadi penjamin peribadi tambahan akan memberi kesan kepada skor kredit mereka jika permohonan gagal?

  • Tidak, permohonan yang gagal tidak akan mempengaruhi skor kredit sama ada bagi penjamin peribadi tambahan atau pemohon.


   โ€‹

Did this answer your question?