Ciri Auto Invest untuk Pembiayaan Islamik

Panduan untuk menggunakan ciri terbaru Auto Invest kami

Melissa avatar
Written by Melissa
Updated over a week ago

Auto Invest kini mempunyai ciri yang direka khas untuk pelabur kami yang ingin hanya diperuntukkan secara automatik dalam Nota Pelaburan Islamik sahaja

Berikut ialah panduan tentang cara mengaktifkan ciri ini:


Aplikasi Mudah Alih

  1. Pergi ke Tetapan, dan pilih Auto Invest

  2. Buat tetapan Auto Invest baharu atau ubah tetapan Auto Invest sedia ada anda

  3. Hidupkan 'Nota Pelaburan Islam'

Web

  1. Pergi ke Tetapan, kemudian halaman Auto Invest

  2. Buat tetapan Auto Invest baharu atau edit tetapan Auto Invest sedia ada anda

  3. Untuk tetapan baharu, ciri ini boleh didapati selepas anda memilih jenis pembiayaan.

  4. Hidupkan 'Nota Pelaburan Islam'.

Did this answer your question?