All Collections
Investors
Pelaburan Islamik dengan Funding Societies
Pelaburan Islamik yang Ditawarkan di Funding Societies
Pelaburan Islamik yang Ditawarkan di Funding Societies

Kenal pasti Pelaburan Islamik di Funding Societies

Melissa avatar
Written by Melissa
Updated over a week ago

Funding Societies menawarkan Pelaburan Islamik di platform kami. Produk di bawah pelaburan jenis ini distrukturkan berdasarkan Komoditi Murabahah (melalui konsep Tawarruq) berprinsip Shariah.

Ini adalah di bawah bimbingan Penasihat Syariah kami, Masryef Advisory Sdn. Bhd., bagi memastikan produk tersebut mematuhi resolusi yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SACSC) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Pelaburan Islamik kini ditawarkan di bawah produk berikut:

Did this answer your question?