Invoice Financing (Pembiayaan Islamik)

Panduan untuk pelaburan Islamik di bawah Invoice Financing (MBIIF)

Melissa avatar
Written by Melissa
Updated over a week ago

Apakah itu Invoice Financing (Pembiayaan Islamik)

Apakah itu Invoice Financing (Pembiayaan Islamik), adalah salah satu produk pelaburan patuh Syariah kami. Sama seperti produk konvensional, pembiayaan ini adalah apabila penjual (“Pengeluar” dalam kes ini) menjual invois yang dikeluarkan penjual kepada pelanggan mereka (“Pembeli”) untuk mendapatkan wang tunai segera.

Apabila pembeli membayar invois ini, Pelabur akan menerima bayaran penuh dan membuat pulangan.

Apakah tempoh produk pelaburan ini?

Tempoh adalah dalam lingkungan 15 hari hingga 120 hari, dengan bayaran tepat pada prinsipal penuh dan pulangan perlu dibayar pada penghujung tempoh.+

Adakah terdapat sebarang bayaran pembayaran awal untuk produk ini?

Pengeluar boleh membayar pada bila-bila masa dalam tempoh dan tiada yuran pembayaran awal. Jika penyenaraian dibayar awal, Pelabur akan menerima pulangan pro-rata mengikut hari dana digunakan.

Nota Penting: Auto Invest kini tersedia untuk kedua-dua Nota pelaburan konvensional dan Islamik. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara untuk melabur dalam Nota Islamik sahaja.

Did this answer your question?